PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Poslední aktualizace: 01/03/2024

Chceme, abyste věděli, jak shromažďujeme, využíváme a zveřejňujeme Osobní údaje (definice je uvedena níže). Tato Pravidla ochrany soukromí popisují naše postupy související s Osobními údaji, které sbíráme od vás přes weby, na kterých máte přístup k těmto Pravidlům ochrany soukromí (dále “Weby”), ze softwarových aplikací, které jsme vám poskytli pro použití na počítačích nebo mobilních zařízeních (dále “Aplikace”), ze stránek a aplikací našich sociálních médií, z e-mailových zpráv ve formátu HTML, které vám posíláme, kde je odkaz na tato Pravidla ochrany soukromí, a také z vaší off-line interakce s námi, ve které je upozornění vyžadováno zákonem (dále Weby, Aplikace, Stránky sociálních médií a off-line interakce jsou souhrnně nazývány Služby).

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje” jsou údaje, které vás identifikují jako jednotlivce nebo se vztahují k identifikovatelnému jednotlivci, jako jsou:

 • Jméno
 • Pohlaví
 • Narozeniny
 • Poštovní adresa (včetně fakturační a doručovací adresy)
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Číslo kreditní a debetní karty
 • Obrázek profilu
 • Identifikátor účtu na sociálních médiích
 • Informace o cestách, včetně informací o leteckých cestách
 • Externí ID: Toto je jedinečné identifikační číslo nebo kód přidělený zákazníkovi externím systémem. Pomáhá společnostem sledovat zákazníky napříč různými platformami a systémy.
 • ID kliknutí: ID kliknutí je jedinečný identifikátor přiřazený konkrétnímu kliknutí na reklamu nebo odkaz. Pomáhá firmám sledovat, které reklamy nebo odkazy generují zájem zákazníků nebo návštěvnost.
 • ID prohlížeče: ID prohlížeče je jedinečný identifikátor spojený s konkrétním webovým prohlížečem. Pomáhá společnostem pochopit, které prohlížeče jejich zákazníci používají pro přístup k jejich službám, což může být důležité pro optimalizaci kompatibility webových stránek a uživatelské zkušenosti.
 • Subscription ID: ID Subscription je jedinečný identifikátor přiřazený k odběru služby zákazníka. Pomáhá společnostem spravovat a sledovat odběry jednotlivých zákazníků, což usnadňuje řešení problémů souvisejících s odběry a poskytuje personalizované služby.
 • Lead ID: Lead ID je jedinečný identifikátor přiřazený potenciálnímu zákazníkovi nebo prodejní příležitosti. Pomáhá společnostem sledovat potenciální zákazníky a jejich interakce se společností, což usnadňuje sledování a přeměnu potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky.
 • Client User Agent: Client User Agent odkazuje na softwarovou aplikaci nebo zařízení, které přistupuje ke službě nebo webu. Poskytuje informace o typu a verzi používaného softwaru nebo zařízení. To pomáhá společnostem zajistit, aby jejich služby byly kompatibilní s různým softwarem a zařízeními, což jim umožňuje optimalizovat uživatelské prostředí pro různé platformy.

Sběr osobních údajů

My a naši poskytovatelé služeb sbírají osobní údaje různými způsoby, včetně:

 • Pomocí Služeb.

  • Sbíráme osobní údaje ze Služeb, například, když se přihlásíte k odběru novinek nebo nakoupíte.
 • Off-line interakce.

  • Jako součást našich Služeb sbíráme Osobní údaje od vás prostřednictvím off-line interakcí, například, když navštívíte naše prodejny, účastníte se některé naší výstavy, provedete objednávku telefonem nebo kontaktujete služby zákazníkům.
 • Z jiných zdrojů.

  • Získáváme Osobní údaje z jiných zdrojů, například našich přidružených společnosti, veřejných databází, marketingových partnerů, platforem sociálních médií (včetně lidí, jejichž jste přítelem nebo jste s nimi jinak spojeni) a od dalších třetích stran. Navíc, pokud se rozhodnete připojit svůj účet na sociálním médiu ke svému účtu webových stránek, některé Osobní údaje z vašeho účtu na sociálním mediu budou s námi sdíleny, což se může týkat i Osobních údajů, které jsou součástí vašeho profilu nebo profilů vašich přátel.

Potřebujeme sbírat Osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat požadované Služby. To znamená, že pokud nám neposkytnete požadované údaje, nebudeme schopni vám poskytnout Služby. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb v souvislosti se Službami sdělíte jakékoliv Osobní údaje týkající se jiných osob, znamená to, že máte právo toto učinit a dáváte nám svolení k použití těchto údajů v souladu s těmito Pravidly ochrany soukromí.

CITLIVÉ INFORMACE

Nesbíráme a nežádáme vás, abyste nám zaslali a odhalili jakékoliv citlivé údaje (například údaje o rase a etnickém původu, politické názory, víře nebo filozofii, členství v odborech, genetické údaje, biometrické nebo genetické charakteristiky, trestní minulosti, údaje o zdraví nebo sexuálním životě a sexuální orientaci, číslo sociálního pojištění) na Službách nebo jejich prostřednictvím nebo jinak.

Použití Osobních údajů

My a naši poskytovatelé služeb používáme Osobní údaje k legitimním obchodním důvodům včetně:

 • Poskytování funkcí Služeb a plnění vašich požadavků.

  • Pro poskytování funkcí Služeb, jako je umožnění přístupu k vašemu registrovanému účtu a poskytování vám příslušných služeb zákazníků.
  • Pro reakci na vaše dotazy a plnění vašich přání, když nás kontaktujete jednou z našich on-line forem nebo jinak, například, když nám zasíláte dotazy, návrhy, pochvaly nebo stížnosti, nebo když si vyžádáte nabídku nebo jiné informace o našich Službách.
  • Pro provedení vašich transakcí a poskytování příslušných zákaznických služeb.
  • Pro posílání administrativních informací, jako jsou změny podmínek a pravidel.
  • Umožňujeme vám posílat zprávy jiným osobám, pokud se rozhodnete, že to chcete provést.
   Tyto aktivity použijeme pro správu našeho smluvního vztahu s vámi a/nebo pro plnění zákonných požadavků.
 • Poskytování našich letáků a/nebo jiných marketingových materiálů a zprostředkování sdílení na sociálních sítích.

  • K zasílání marketingové komunikace - například e-mailem, textovou zprávou, telefonem, chatem - s informacemi o našich službách, nových produktech a dalších novinkách které se týkají naší společnosti.
  • Na podporu funkcí sdílení na sociálních sítích, které si vyberete k používání.
   Tuto aktivitu budeme provádět s vaším svolením nebo tam, kde máme legitimní zájem.
 • Analýza Osobních údajů pro obchodní výkazy a poskytování přizpůsobených služeb.

  • Pro analýzu a předvídání preferencí našich uživatelů a přípravě agregovaných výkazů trendů používání našeho digitálního obsahu, abychom mohli vylepšit naše Služby.
  • Abychom vám lépe porozuměli a mohli přizpůsobit naše interakce s vámi a poskytovali vám informace a/nebo nabídky přizpůsobené vašim zájmům.
  • Abychom lépe porozuměli vašim preferencím tak, aby bylo možné vám našimi Službami poskytnout obsah, o kterém si myslíme, že se vás týká a bude pro vás zajímavý.
   Budeme vám poskytovat přizpůsobené služby s vaším svolením nebo tam, kde máme legitimní zájem.
 • Umožnění vaší účasti v loteriích, soutěžích a dalších akcích.

  • Umožnění vaší účasti v loteriích, soutěžích a dalších akcích a správa těchto aktivit. Některé tyto aktivity mají další pravidla obsahující další informace o použití a zveřejnění vašich Osobních údajů.
   Používáme tyto informace pro správu našich smluvních vztahů s vámi.
 • Agregace a/nebo anonymizace Osobních údajů.

  • Agregujeme Osobní údaje, které poté nelze považovat za Osobní údaje. Také pro sebe generujeme další data, která používáme a zveřejňujeme za jakýmkoliv účelem.
 • Podpora našeho obchodu.

  • Pro analýzu dat, například pro zvýšení účinnosti našich Služeb.
  • Pro audity, které ověřují, že naše interní procesy fungují tak, jak jsme zamýšleli, a jsou ve shodě s požadavky zákonů, předpisů a smluv.
  • Pro monitorování podvodů a zabezpečení, například rozpoznání a zabránění kyberútokům, nebo pokusů o ukradení identity.
  • Pro vývoj nových produktů a služeb.
  • Pro zlepšování nebo úpravu stávajících produktů a služeb.
  • Pro identifikaci trendů používání, například porozumění, které části našich Služeb jsou pro uživatele nejzajímavější.
  • Pro zjištění účinnosti našich prodejních kampaní, abychom je mohli přizpůsobit potřebám a zájmu našich uživatelů.
  • Pro provádění a rozšiřování našich obchodních aktivit, například porozumět, které části našich Služeb jsou pro naše uživatele nejzajímavější, tak abychom mohli soustředit svou energii na plnění požadavků našich uživatelů.
   Angažujeme se v těchto aktivitách, abychom spravovali naše smluvní vztahy s vámi, plnili požadavky zákonů a/nebo proto, že máme legitimní zájmy.

Zveřejnění Osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme:

 • Našim přidruženým společnostem pro účely uvedené v těchto Pravidlech ochrany údajů.
  • Seznam a umístění našich přidružených společností naleznete na www.aboutbags.com. Přidružené společnosti v tomto dokumentu zahrnují entity ovládané námi, na jejichž ovládání se podílíme, nebo ony ovládají nás
 • Našim poskytovatelům služeb třetích stran pro usnadnění služeb, které nám poskytují.
  • Toto může zahrnovat poskytovatele takových služeb, jako je hostování webu, analýza dat, zpracování plateb, vyřizování objednávek, informační technologie a poskytnutí k tomu patřící infrastruktury, služby zákazníkům, e-mail, audit a další služby.
 • Třetím stranám, aby vám mohly posílat marketingové materiály odpovídající vašim potřebám.
 • Třetím stranám, které sponzorují loterie, soutěže a podobné akce.
 • Pokud používáte Služby, můžete si zvolit zveřejnění Osobních údajů.
  • Na vývěskách, chatu, stránkách profilu, blogu a dalších službách, kam můžete ukládat informace a obsah (včetně, ale ne omezeně na našich stránkách sociálních médií). Upozorňujeme, že jakékoliv informace, které uložíte nebo zveřejníte prostřednictvím těchto služeb, se stanou veřejnými a mohou být k dispozici dalším uživatelům a veřejnosti.

  • Prostřednictvím sdílení na sociálních sítích. Když používáte Služby ve spojení s vašim účtem na sociální síti, budete sdílet informace s přáteli přidruženými k vašemu účtu na sociální síti, s jinými uživateli a s poskytovatelem účtu na sociální síti. Pokud tak učiníte, dáváte nám tím souhlas s naší podporou tohoto sdílení a jste srozuměni s tím, že se sdílení informací bude řídit pravidly ochrany soukromí poskytovatele sociální sítě.

Další použití a zveřejnění

Také používáme a zveřejňujeme vaše Osobní údaje tak, jak je nezbytné nebo vhodné, zvláště pak když máme povinnost plynoucí ze zákona nebo na tom máme legitimní zájem

 • Pro splnění požadavků zákonů.
  • Toto může zahrnovat zákony jiné země, než ve které žijete
 • Pro plnění požadavků veřejných a státních orgánů
  • Toto může zahrnovat orgány jiné země, než ve které žijete.
 • Pro spolupráci při vymáhání práva.
  • Například, když plníme požadavky a příkazy k vymáhání práva.
 • Pro jiné zákonné důvody.
  • Pro prosazení podmínek; a
  • Ochranu našich práv, soukromí, bezpečnosti a majetku a/nebo práv, soukromí, bezpečnosti a majetku našich přidružených společností, vás nebo dalších.
 • V souvislosti s prodejem nebo obchodní transakcí.
  • Máme legitimní zájem zveřejnit nebo předat vaše Osobní údaje třetí straně v případě jakékoliv reorganizace, sloučení, společného podniku, přenosu vlastnictví, převedení nebo jiné dispozice celého nebo části našeho podnikání, aktiv nebo zásob (i v souvislosti s úpadkem nebo podobným řízením). Pojem třetí strany zde může zahrnovat například entitu, které podnikání přebírá a její poradce.

DALŠÍ INFORMACE

“Další informace” jsou jakékoliv informace, které neodhalí vaši totožnost nebo se nevztahují přímo k identifikovatelné osobě, jako jsou:

 • Informace o prohlížeči a zařízení
 • Data o používání aplikace
 • Informace shromážděné od vás pomocí souborů cookie, sledovacích tagů a jiných technologií, které neodhalí vaši totožnost
 • Demografické informace a další informace, které poskytnete a které neodhalí vaši totožnost
 • Informace, které byly agregované tak, že již nemohou odhalit vaši totožnost
  Pokud od nás příslušné zákony (např. GDPR) vyžadují, abychom s Dalšími informacemi zacházeli jako s Osobními údaji, potom je používáme a zveřejňujeme pro účely stejně jako Osobní údaje, jak je uvedeno v těchto Pravidlech.

Sběr Dalších informací

My a naši poskytovatelé služeb sbíráme Další informace různými způsoby, včetně:

 • Z vašeho prohlížeče nebo zařízení.

  • Některé informace jsou sbírány většinou prohlížečů nebo automaticky z vašeho zařízení, jako jsou MAC adresa, typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, název a verze operačního systému, výrobce zařízení a model, jazyk, typ internetového prohlížeče a verze název a verze Služby (například Aplikace), kterou používáte. Tyto informace sbíráme, abychom zajistili řádnou funkci Služeb.
  • Když stáhnete a používáte Aplikaci, my a naši poskytovatelé služeb sledují a sbírají podle čísla vašeho zařízení data o používání aplikace, jako je datum a čas, kdy Aplikace na vašem zařízení přistupovala k našim serverům, a jaké informace a soubory byly do Aplikace staženy.
 • Používání souborů cookie.

  • Soubory cookie jsou malé soubory uložené přímo v počítači, který používáte. Soubory cookie umožňují sbírat informace, jako je typ prohlížeče, čas strávený ve Službě, navštívené stránky, předvolby jazyka a další anonymní data o provozu. My a naši poskytovatelé služeb používají informace pro bezpečnost, usnadnění navigace, účinnější zobrazení informací a pro přizpůsobení Služby vašim potřebám. Také sbíráme statistické informace o používání Služeb s cílem neustále vylepšovat design a funkcionalitu, s cílem porozumět, jak jsou Služby používány, a také nám pomáhají při řešení dotazů o Službách. Soubory cookie nám umožňují vybrat, jaké reklamy nebo nabídky vás s největší pravděpodobností zaujmou a zobrazit je, když používáte Služby. Soubory cookie nebo jiné technologie používáme také pro on-line reklamu pro sledování odezvy na naše inzeráty. V této době neodpovídáme na signály prohlížeče žádající zastavit sledování.

  • Pokud nechcete aby soubory cookie sbíraly informace, většina prohlížečů umožňuje automatické odmítnutí souborů cookie nebo nabízejí možnost odmítnutí nebo přijetí souboru (nebo souborů) cookie z určitých webů. Můžete se také obrátit na naše zásady cookie a na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Jestliže nepřijmete soubory cookie, může být některé používání Služby nepohodlné. Nebudete od nás získávat reklamu a další nabídky, které by mohly být pro vás zajímavé, a plnit vaše potřeby.

 • Sledovací tagy a další podobné technologie.

  • Sledovací tagy (které se někdy nazývají web beacon a clear GIF) se mohou mimo jiné používat pro sledování akcí uživatelů Služeb (včetně příjemců e-mailu), měření úspěšnosti našich marketingových kampaní a vytváření statistik o používání Služeb a počtu odpovědí.
 • Analýzy.

  • Používáme nástroj Google Analytics, který používá soubory cookie a podobné technologie pro sběr a analýzu informací o používání Služeb a vytváření výkazů aktivit a trendů. Tato služba může také sbírat informace o používání jiných webů, aplikací a on-line zdrojů. Více informací o praktikách Google naleznete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/, a můžete se rozhodnout, že nechcete být ve zpracování Google Analytics tak, že si stáhnete doplněk Google Analytics pro prohlížeč, který naleznete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Použití technologie Adobe Flash (včetně Flash Local Shared Objects („Flash LSOs“)) a dalších podobných technologií.

  • Používáme Flash LSOs a další technologie mimo jiné pro sběr a ukládání informací a vašem používání Služeb. Pokud nechcete, aby byl Flash LSOs uložen na vašem počítači, můžete upravit nastavení svého přehrávače Flash tak, aby blokoval ukládání dat Flash LSOs tak, že použijete nástroje obsažené na Website Storage Settings Panel. Můžete také přejít na Global Storage Settings Panel podle pokynů (které mohou například vysvětlit, jak odstranit existující Flash LSOs (nazývané na webu Macromedia „informace“), jak zabránit uložení Flash LSOs na vašem počítači, aniž byste byli dotázáni, a (pro Flash Player 8 a novější) jak blokovat Flash LSOs, která nepocházejí od operátora stránky, na které právě jste). Upozorňujeme, že nastavení Flash Player tak, aby bylo omezeno přijímání Flash LSOs může omezit nebo zdržovat některé funkce aplikací Flash.
 • Fyzické umístění

  • Můžeme sbírat údaje o fyzickém umístění vašeho zařízení, například pomocí satelitu, přenašeče signálu mobilního telefonu nebo signálů Wi-Fi. Můžeme použít fyzické umístění vašeho zařízení pro poskytování místu přizpůsobených služeb a obsahu. Můžeme také sdílet fyzické umístění svého zařízení spolu s informacemi, jaké reklamy jste si prohlédli, a další informace, které jsme shromáždili s našimi marketingovými partnery, abychom jim umožnili poskytovat vám více přizpůsobený obsah, a pro sledování účinnosti reklamních kampaní. V některých případech můžete mít možnost povolit nebo odmítnout takové použití a/nebo sdílení fyzického umístění svého zařízení, ale pokud tak učiníte, my a/nebo naši marketingoví partneři nebudeme moci poskytovat vám použitelné přizpůsobené služby a obsah.

Použití a Zveřejnění v souvislosti s Meta a TikTok

Používáme služby Meta Platforms Ireland Ltd (“Meta”) a TikTok Technology Limited (Irsko) a TikTok Information Technologies UK Limited (Spojené království) k implementaci služeb, jako je Meta a TikTok Conversions API, sociální plugin Facebooku a TikTok a Facebook a TikTok Pixel. Prostřednictvím těchto služeb sdílíme informace s Meta a TikTok, abychom získali cenný přehled o vašem používání webu a vašem zájmu o naše produkty a abychom vám například mohli poskytovat reklamy, které jsou relevantnější pro vaše zájmy, vytvářet analýzy a statistiky a zlepšit naše webové stránky. Osobní údaje sdílené s Meta a TikTok budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu.

Při shromažďování a zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené výše jednáme se společností Meta a TikTok jako společný správce údajů v souladu s článkem 26 GDPR. To se děje prostřednictvím Facebook a TikTok Pixel. Se společností Meta a TikTok jsme uzavřeli nezbytné smlouvy na ochranu vašich osobních údajů v souladu s GDPR. Kromě toho může Meta nebo TikTok používat vaše data jako nezávislý správce dat k vývoji a zabezpečení produktů Meta nebo TikTok. Další informace o operacích zpracování údajů společnosti Meta a TikTok a vašich právech jakožto subjektu údajů ve společnosti Meta a TikTok naleznete v jejích zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://cs-cz.facebook.com/about/privacy a https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/cs.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše údaje mohou být propojeny s vaším účtem na Facebooku nebo TikTok, například pokud navštívíte web pomocí přihlášení k Facebooku nebo TikTok nebo sociálního pluginu.

Použití a zveřejnění Dalších informací

Můžeme použít a zveřejnit Další informace za jakýmkoliv účelem, s výjimkou případů, když je vyžadováno jinak příslušnými zákony. V některých případech kombinujeme Další informace a Osobní údaje. Pokud tak učiníme, dokud trvá tato kombinace budeme s kombinovanou informací zacházet jako s Osobními údaji.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Tato Pravidla ochrany soukromí neupravují a my neneseme odpovědnost za ochranu údajů a další praktiky třetích stran, včetně třetí strany provozující web nebo službu s odkazem na Služby. Zahrnutí odkazu na Služby neimplikuje náš souhlas nebo souhlas našich přidružených společností s odkazujícím se webem.

Aniž je dotčeno to, co je uvedeno výše, pokud jde o použití a zveřejnění v souvislosti s facebookem, nejsme zodpovědní za sběr, použití, zveřejnění nebo pravidla a praktiky zabezpečení jiných organizací, jako jsou Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM nebo jakýkoliv vývojář aplikací, poskytovatel aplikací, poskytovatel platformy sociálního média, poskytovatel operačního systému, poskytovatel bezdrátového připojení nebo výrobce zařízení, pokud se týká Osobních údajů, které jste uvolnili jiným organizacím nebo ve spojení s Aplikacemi nebo našimi Stránkami sociálních médií.

REKLAMA TŘETÍCH STRAN

Používáme organizace třetích stran pro reklamu na zboží a služby, které vás mohou zajímat, když používáte Služby a další weby nebo on-line služby.

YMůžete dostávat reklamy na základě informací vztahujících se k vašemu přístupu a k používání Služeb a dalších webů nebo on-line služeb na kterémkoliv z vašich zařízení, stejně tak i informace od třetích stran. Tyto společnosti umisťují nebo rozpoznají jedinečné soubory cookie ve vašem prohlížeči (i přes použití sledovacích tagů). Tyto technologie také používají, spolu s informacemi o vašem on-line používání, které sbírají, pro rozpoznání vás přes zařízení, která používáte, jako je mobilní telefon a notebook. Pokud chcete o těchto praktikách zjistit více a zjistit, jak můžete ve svém prohlížeči počítače nebo mobilního telefonu na určitém zařízení tomuto zabránit, navštivte stránky http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/. Můžete si stáhnout aplikaci AppChoices ze stánek http://www.aboutads.info/appchoices.

ZABEZPEČENÍ

V naší organizaci se snažíme používat organizační, technická a administrativní opatření na ochranu Osobních údajů. Bohužel žádný systém přenosu a ukládání dat nemůže být zaručeně na 100 % bezpečný. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná, okamžitě nás upozorněte tak, jak je uvedeno v části „Kontaktujte nás“ níže.

VOLBY A PŘÍSTUP

Vaše volby týkající se použití a zveřejnění vašich Osobních údajů

Dáváme vám možnost volby týkající se použití a zveřejnění vašich Osobních údajů. Můžete se rozhodnout zabránit:

 • Přijímat elektronickou komunikaci od nás: Pokud již nechcete nadále dostávat marketingové e-maily od nás, můžete těmto e-mailům zabránit pomocí odkazu pro odhlášení jakékoliv marketingové komunikace od nás a tím, že nás kontaktuje na www.aboutbags.com.
 • Naše sdílení vašich Osobních údajů s přidruženými společnostmi pro účely jejich marketingu: Pokud chcete, abychom již nadále nesdíleli vaše Osobní údaje s našimi přidruženými společnostmi pro jejich přímý marketing, můžete zabránit tomuto sdílení tím, že nás budete kontaktovat na www.aboutbags.com.
 • Naše sdílení vašich Osobních údajů s nepřidruženými společnostmi třetí strany pro účely jejich marketingu: Pokud chcete, abychom již nadále nesdíleli vaše Osobní údaje s nepřidruženými společnostmi třetí strany pro jejich přímý marketing, můžete zabránit tomuto sdílení tím, že nás budete kontaktovat na www.aboutbags.com.

Jak můžete přistupovat, měnit nebo odstranit své Osobní údaje

Pokud chcete požádat o zobrazení, opravu, aktualizaci, potlačení, omezení nebo odstranění Osobních údajů, které jste nám dříve poskytli, nebo pokud si chcete vyžádat elektronickou kopii svých Osobních údajů s cílem předat je jiné společnosti (v rozsahu, v jakém je tento přenos dat povolen příslušnými zákony) můžete nás kontaktovat na www.aboutbags.com nebo písemně na adrese uvedené v části „Kontaktujte nás“. Na váš požadavek budeme reagovat v souladu s příslušnými zákony.

Ve vašem požadavku jasně určete, které Osobní údaje chcete změnit, zda chcete vaše Osobní údaje odstranit z naší databáze nebo nám sdělte, jaká chcete omezení použití vašich Osobních údajů. Kvůli vaší ochraně implementujeme váš požadavek pouze na Osobní údaje spojené s e-mailovou adresou, kterou jste použili pro zaslání vašeho požadavku, a může být nutné, abychom si před implementací ověřili vaši totožnost. Pokusíme se splnit vás požadavek jak nejrychleji to bude možné.

Upozorňujeme, že může být nutné, abychom si ponechali některé informace kvůli evidenci a/nebo dokončení jakýchkoliv transakcí, které jste začali před vznesením požadavku na změnu nebo odstranění (např. když jste provedli nákup nebo se přihlásili do akce, nemusíte být schopni změnit nebo odstranit poskytnuté Osobní údaje, dokud nebudou takové nákupy nebo akce dokončeny). Mohou také v našich databázích a dalších záznamech existovat zbytkové informace, které nebudou odstraněny.

DOBA UCHOVÁNÍ INFORMACÍ

Uchováváme Osobní údaje po potřebnou nebo povolenou dobu s ohledem na účel(y), pro které byly získány v souladu s příslušnými zákony.

Kritéria stanovení doby uchování zahrnují:

 • dobu, po kterou s vámi máme vztah a poskytujeme vám Služby (například po dobu, kdy máte u nás účet nebo používáte Služby);
 • pokud existují zákonné povinnosti, které se nás týkají (například, některé zákony vyžadují uchovávat dokumentaci vašich transakcí po stanovenou dobu před tím, než je můžeme odstranit; nebo
 • pokud je uchování vhodné, kvůli naší právní pozici (například kvůli zákonu o promlčení, řešení sporů nebo vyšetřování regulatorním orgánem).

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NEZLETILÝMI

Služby nejsou určeny osobám mladším než šestnáct (16) let a vědomě nesbíráme Osobní informace od osob mladších 16 let, s výjimkou zemí, kde je minimální věk nižší.

ROZHODNÉ PRÁVO A PŘEDÁVÁNÍ DAT DO ZAHRANIČÍ

Vaše Osobní údaje mohou být uloženy a zpracovávány v zemi, kde máme své pobočky nebo kde používáme poskytovatele služeb. Pokud používáte Služby souhlasíte s přenosem vašich informací do zemí mimo zemi, ve které pobýváte, včetně Spojených států, kde mohou být pravidla ochrany údajů jiná než ve vaší zemi. Za určitých okolností mají soudy, agentury pro vymáhání práva, regulatorní orgány nebo bezpečnostní složky v těchto zemích právo přístupu k vašim Osobním údajům.

Pokud žijete v Evropském hospodářském prostoru (zahrnujícím členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko dohromady nazývaný „EHP“): Některé země mimo EHP považuje Evropská komise za země s dostatečnou ochranou dat podle standardů EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici na: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pro přenos ze zemí EHP do zemí, které, podle Evropské komise nemají dostatečnou ochranu dat, jsme přijali dostatečná opatření, jako jsou standardní smluvní podmínky přijaté Evropskou komisí, na ochranu vašich Osobních údajů.

PLATEBNÍ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Používáme platební služby třetích stran pro zpracování vašich plateb prostřednictvím Služeb. Pokud chcete provést platbu prostřednictvím Služeb, vaše Osobní údaje budou shromážděny třetí stranou, ne námi, a bude s nimi zacházeno podle pravidel ochrany údajů třetí strany a ne těchto Pravidel. Nemůžeme ovlivnit a neneseme odpovědnost za sběr, použití a zveřejnění vašich Osobních údajů třetí stranou.

AKTUALIZACE TĚCHTO PRAVIDEL OCHRANY ÚDAJŮ

Popisek „Poslední aktualizace“ na začátku těchto Pravidel ochrany údajů určuje, kdy byla tato Pravidla ochrany údajů naposledy revidována. Jakékoliv změny začnou platit ve chvíli, kdy zveřejníme revidovaná Pravidla ochrany údajů ve Službách. Pokud budete po těchto změnách dále používat Služby, znamená to, že jste přijali změny Pravidel ochrany údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

V případě činností souvisejících s elektronickým obchodem, Aboutbags NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgie je společnost, která je zodpovědná za shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany vašeho soukromí, kontaktujte prosím privacy@aboutbags.com. Protože e-mailová komunikace není vždy bezpečná, nikdy do komunikace s námi nevkládejte čísla kreditních karet nebo jiné citlivé informace.

DALŠÍ INFORMACE PRO OSOBY UVNITŘ EHP

Pokud žijete v zemi patřící do EHP, můžete také: