NAŠE ZÁRUKA

Produkty Samsonite jsou přísně testovány, aby se zajistilo, že cestovní produkty, kterým důvěřujete, splňují přísné standardy. Pokud tedy dojde k problému s tímto produktem Samsonite (dále jen „Produkt“) a problém je způsoben výrobními vadami v materiálu a zpracování, společnost Samsonite podle svého uvážení buď opraví nebo vymění produkt v souladu se záručními podmínkami. zde uvedeno. Záruka uvedená v tomto dokumentu se vztahuje pouze na prvního kupujícího nebo příjemce dárku produktu. Doba trvání záruky a vymezení zboží, na které se záruka vztahuje, jsou uvedeny na záručním listu uvnitř Produktu nebo v seznamu funkcí Produktu na našich webových stránkách.

Elektrické a elektronické komponenty a připojení, kabely, adaptéry a baterie jsou ze záruky vyloučeny. Záruky popsané v tomto dokumentu se vztahují pouze na výrobní vady a nevztahují se na žádné škody způsobené nesprávným nebo nepřiměřeným použitím, nesprávnou péčí, nehodami, oděrem, vystavením extrémním teplotám, rozpouštědly, kyselinami, vodou, běžným opotřebením nebo nesprávným zacházením s dopravcem (leteckými společnostmi například); kosmetická poškození, jako jsou škrábance, promáčknutí, skvrny, barevné změny nebo jiné nefunkční změny vzhledu produktu, jsou rovněž vyloučeny. Pokud je váš produkt při přepravě poškozen, podejte u přepravní společnosti v místě příjezdu, pokud je to možné, před celním odbavením reklamaci.

Zatímco nezáruční údržbu nebo opravy vašeho produktu může provádět jakákoli společnost, Samsonite vyžaduje, abyste pro záruční opravy používali pouze schválené servisní středisko Samsonite (dále jen „servisní středisko“). Nesprávná nebo nesprávně provedená údržba nebo opravy tuto záruku ruší. Chcete-li najít servisní středisko kdekoli na světě, klikněte sem nebo navštivte stránku https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Neposílejte prosím svůj produkt přímo společnosti Samsonite, protože tím dojde pouze ke zpoždění opravy. Tato záruka je globální a váš produkt můžete nechat opravit v kterémkoli servisním centru na světě. Nesete však odpovědnost za veškeré náklady spojené s dodáním produktu do jakéhokoli takového servisního střediska, včetně, ale nejen, nákladů na balení, dopravu a příslušné daně.

Pro záruční servis v servisním středisku budete potřebovat řádně vyplněný záruční list nebo originální potvrzení o nákupu. Servisní středisko určí, zda se na problém vztahuje záruka společnosti Samsonite. Pokud se záruka vztahuje, budete upozorněni, zda bude produkt opraven nebo vyměněn. Jakákoli taková oprava nebo výměna bude na náklady společnosti Samsonite, včetně jakýchkoli nákladů potřebných k vrácení opraveného nebo náhradního produktu vám. Pokud má být produkt nahrazen a produkt již není k dispozici, nahradí Samsonite produkt podobné hodnoty.

Náhodné a následné škody jsou výslovně vyloučeny. Tato záruka se nevztahuje na mzdové náklady a škody způsobené prací prováděnou někým jiným, než je servisní středisko. V rozsahu povoleném platným právem jsou vyloučeny veškeré předpokládané záruky. Záruka uvedená v tomto dokumentu je omezena na hodnotu produktu. Výrobní specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Zámky produktu jsou určeny pouze k zabránění náhodnému otevření a nemohou nezbytně zabránit krádeži produktu nebo jeho obsahu, rozbití nebo vstupu ze strany personálu letecké nebo letiště nebo vládních úřadů. Zkontrolujte produkt okamžitě po manipulaci někým jiným než vámi.

Cílem naší záruky je poskytnout vám konkrétní zákonná práva. Kromě zde popsaných práv můžete mít také jiná práva, která se v jednotlivých státech nebo zemích liší, pokud jde o vyloučení nebo použití předpokládaných záruk, náhodných a následných škod a opravy a výměny. V důsledku toho se na vás nemusí vztahovat omezení nebo vyloučení výslovně uvedená v této záruce.

V Evropské unii máte v případě nesouladu zboží zákonný nárok na bezplatnou nápravu prodávajícím a tato náprava není touto obchodní zárukou nijak dotčena.

Jméno a adresa poskytovatele záruky: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgie.